...voda z doby ledové FROMIN pro Vás, ve Vitalce

22.03.2018 00:00

Milí hosté, jsme velice ráti, že se nám podařilo navázat spolupráci s dodavateli vody z doby ledové Fromin.

Ve Vitalce Vám ji můžeme nabídnout, buď ve formě bezedné skledničky nebo bezedného čaje, kdy si z nápojového automatu sami vodu k obědu načepujete.
Pokud si budete chtít vodu odnést s sebou do práce, či domů, můžete si ji u nás zakoupit balenou v PET lahvích (0,5l, 1l, 1,5l, 10l) anebo si ji ve větším množství objednat a my Vám zajistíme její doručení.
 
A čím je tato voda výjimečná?
Voda Fromin je jednou z nejkvalitnějších vod na této planetě a tu Vám zde nabízíme. Pochází z podzemního ledovce z doby ledové. Tato voda se zde uchovala cca 15000 let a nepotřebuje konzervanty. Tato voda není znečištěna civilizačními splodinami díky nepropustnému nadloží. Je i homeopaticky velice čistá. Její molekuly jsou velice malé a dobře prostupují buněčnou stěnou a celým organismem.
 
Za vodu nejvyšší kvality považujeme jenom tu, která byla ve svém dokonalém složení nalezena v hlubinách země jako nerost vytvořený silou a energií přírody. Pokud si má taková voda udržet svoji mimořádnou kvalitu, nesmí se žádným způsobem upravovat, filtrovat a ani ozařovat UV lampou. 
 

VODA Z DOBY LEDOVÉ

Voda FROMIN je 15 000 let stará substance, její paměť a VIBRACE odpovídá podmínkám proudění uvnitř hornin starých 90 milionů let! 
 
Proto zkušení senzibilové mohli konstatovat přítomnost vysokých vibrací ve vodě FROMIN, profesionální hledači podzemní vody pomocí citlivých reakcí živé hmoty vrbových prutů opakovanými zkouškami zjistili mimořádné až bouřlivé reakce vody FROMIN, které se zásadně odlišovaly od reakcí jiné vody na stejném místě a ve stejném okamžiku, která byla balená ve stejném objemu v plastových láhvích.
 
Proto jsme přesvědčeni, že voda FROMIN je svojí nízkou mineralizací, mikrobiologickou čistotou a především vysokou vibrací ideální vodou pro lidský organizmus, takovou vodou, jaká byla v dávné minulosti našimi předky nazývána VODOU DLOUHÉHO ŽIVOTA.
 
Vodu FROMIN pijeme jako ideální vodu na uhašení žízně, ale také ji pijeme s velikou chutí bez jakéhokoliv pocitu žízně a metabolické potřeby zavodnění organizmu, protože jejím prostřednictvím přijímáme vysoké pozitivní vibrace, ze kterých získáváme energii pro život. Pokud jsme dehydrovaní a bez energie a vypijeme například 1 litr vody FROMIN, naše váha se nezvýší o celý 1 kilogram, protože část hmoty vody FROMIN se změní v čistou energii! 
 

KOJENECKÁ VODA

Název Kojenecká voda není názvem výrobku, ale zavedeným termínem, který používá „zákon o vodě“ pro vodu určité kvality.
 
Na etiketě výrobku může být uveden termín  „Kojenecká voda“ pouze za předpokladu splnění všech zákonných podmínek, které určují výhradně u přírodní pramenité vody celkovou výši mineralizace a mikrobiologickou čistotu vody. Kojenecká voda nesmí být žádným způsobem upravována filtrováním nebo chemicky a je povolena pouze úprava UV ozařováním. Kojenecká voda FROMIN je 100% přírodní pramenitou vodou, která není žádným způsobem upravována, ani ozařována UV paprsky.
 
Kojenecká voda FROMIN je ideálním pitím pro budoucí maminky k zajištění zdravého vývoje plodu a po porodu také pro děťátko. Absolutní nezávadnost této vody umožňuje přípravu kojenecké stravy i bez tepelné úpravy a díky nízkému obsahu minerálů je Kojenecká voda FROMIN zároveň nejvhodnějším pitím pro každého, kdo chce žít zdravě, bez ohledu na svůj věk.
 

 

PRAMENITÁ VODA

Pramenitá voda FROMIN pochází ze stejného hlubinného vrtu, jako Kojenecká voda FROMIN, což ji řadí do nejvyšší třídy kvality vody blahodárné pro lidský organizmus. Vzhledem ke své nízké mineralizaci a dokonalé mikrobiologické čistotě je tato voda ideální pro každodenní pitný režim.
 
Pramenitá voda FROMIN je díky svému složení, nejvhodnější tekutinou pro přípravu studených a teplých nápojů 
a doporučujeme ji používat i  pro přípravu vařené stravy. 
 
Použití pramenité vody FROMIN umožní, aby aromatické složky nápojů a stravy vyzněly v dokonalé přírodní podobě. 

 

Společnost Fromin se dlouhodobě zabývá nejdůležitějším zdrojem života na Zemi – vodou. 
Nejsme však jen továrna na stáčení vody do lahví, striktně se pohybující v mezích daných norem a právních předpisů. Sbíráme a učíme se o vodě veškeré dostupné informace, a to jak ze strany reálné vědy, tak z alternativních nebo historických zdrojů.  
 
Na základě těchto znalostí zacházíme s vodou jako s živoucím organizmem a nepoškozujeme ji žádnými nepřirozenými metodami. Velmi dobře chápeme,  jak vážné mohou být dopady na vaše zdraví, pokud pijete vodu s nevhodným složením nebo nevhodně upravenou. 
 
Jen tento přístup dovoluje, že vám můžeme dodávat nejlepší vodu, kterou může Země poskytnout a to v naprosto přirozené podobě.